Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

26.02.2016 – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Ostroróg

Marzec 3rd, 2016 | Posted by Remigiusz Bilski in 2016 | Aktualności

W piątek, 26.02.2016, o godz 18:00 w restauracji "Dana"(była sala GOK) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OSP Ostroróg.Na zebranie zaproszono liczne grono gości.Obecny był też przedstawiciel Komendy Powiatowej PaństwowejStraży Pożarnej w Szamotułach. Zebranie przebiegło zgodnie z wcześniej przedstawionym i  przyjętym porządkiem obrad.. Podczas zebrania wybrano Zarząd OSP Ostroróg, oraz skład Komisji Rewizyjnej, wybrano delegatów na zjazd gminny.  

                                                                                                 

   Nowy Zarząd  ukonstytuował się następująco:                  

Prezes – druh Feliks Burdajewicz                                                                                                                          
Zastępcy Prezesa – druh Sławomir Przybysz                                                                                                
Naczelnik – druh Henryk Greczka                                                                                                                                                
Zastępca Naczelnika – druh Paweł Jądrzyk                                                                                                                                   
Skarbnik – druh Piotr Andrzejewski                                                                                                                                                
Gospodarz – druh Mateusz Błażewicz                                                                                                                                             
Sekretarz – druh Remigiusz Bilski                                                                                                                                                
 Członek – druh Czesław Rodak                                                                                                                                     

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – druh Artur Smulkowski                                                                                                                                  
Członek – druh Bogdan Kolwicz                                                                                                                                                    
Członek – druh Konrad Trafas

 

 

 

Tekst: Michał Jądrzyk

Foto: Krzysztof Andrzejewski

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.